*
NavigacijaŽaidimai
Meniu
Veronika Povilionienė. Liuliai dukrelįAprašymas:
Žiūrėta: 1118 Komentarų (0) Plačiau
Jau pelytė atbėgaAprašymas:
Jau pelytė atbėga
Jau pelytė atbėga
Per devynias seklyčias,
Neša saldųjį miegą
Neša neša mažyčiams
Liūlia liūlialia liūlia
Liūlia liūlialia liūlia
Neša saldųjį miegą
Neša neša mažyčiams
Jau užmigo meškutis,
Jau užmigo lėlytė,
Merkias mano akutės,
Jau atbėga pelytė
Liūlia liūlialia liūlia
Liūlia liūlialia liūlia
Merkias mano akutės
Jau atbėga pelytė.
Žiūrėta: 1292 Komentarų (0) Plačiau
Veronika Povilionienė. LopšinėAprašymas:
Žiūrėta: 1473 Komentarų (0) Plačiau
Pele peleAprašymas:
 Pele pele
Pelel, pelel nešk miegelį
Po mažyčio pagalvėle
Saldų miegelį.

Kad katelė nepajustų,
Mažytėlė nepabustų,
Kad saldžiai miegotų.

Katelės peliuoja,
Pelelės gainioja.
Kai pelelė šmikšt pataukšt
Nė katelė nesugaus.

Jau vakarėlis atėjo,
Jau saulužėlė užmigo.
Greitai mėnuo patekės 2k
Ir žvaigždelės sužibės. 2k
Žiūrėta: 1717 Komentarų (0) Plačiau
Starošaite - LopšinėAprašymas:
Starošaite - Lopšinė

Žiūrėta: 2213 Komentarų (0) Plačiau
Zuikis vaiką lingavoAprašymas:
 Zuikis vaiką lingavo
Zuikis vaiką lingavo
Belinguodams užsnūdo,
Nuo krėslelio nusprūdo,
Katins nosį nukando,
Pats po pečium palindo,
Meška vaiką pagavo,
Pagavo ir dainavo.
Žiūrėta: 1412 Komentarų (0) Plačiau
Miki vaikuti brangusAprašymas:
Miki vaikuti brangus
Miki, vaikuti brangus, sutemos gaubia laukus,
Rimsta ėriukai garde, tyla bitelės sode.
Mėnuo įkopęs dangun žvelgia pro langą vidun.
viesų sapnelį sapnuok, mik, karalaiti, miegok.
Miegok, miegok...

Viskas nutilo pily, skęsta ramiam snauduly,
Niekas nevaikšto čionai, nekrebžda pelės seniai.
Tuščia virtuvėj, rūsy, žmonės sumigo visi.
Nieko, brangus, nebijok, mik, karalaiti, miegok.
Miegok, miegok...

Tu visas džiaugsmas namų, gera čia tau ir ramu,
itiek žaislų kambary, šitiek saldainių turi.
Niekas tau jų nepalies, miki, valdove pilies,
viesų sapnelį sapnuok, mik, karalaiti, miegok.
Miegok, miegok...
Žiūrėta: 2500 Komentarų (0) Plačiau
Čiūčia liūlia dukrytėlaAprašymas:
Čiūčia liūlia dukrytėla

Žiūrėta: 1557 Komentarų (0) Plačiau
SvirplysAprašymas:
 Svirplys
Krinta rasom nakties vėsa,
Skęsta sapnuos gamta visa.
Vien tik nenaudėlis svirplys
Svirpia sau užkrosnyje vis.
O-jo-jo-jo-jo, svirpia vis. 2k

Mielas drąsuoli, paklausyk:
Laikas nurimti vieną syk!
Tavo pašonėj, dievaži,
Miega vaikai, vaikai maži.
Laikas nurimti tau, svirply. 2k
Žiūrėta: 1731 Komentarų (0) Plačiau
Aa aa pupąAprašymas:
Aa aa pupą

Aa aa pupą,
Kas tą pupą supa?
Supa tėtis ir mama
Ir katytė murzina..

AA aa pupą
Kas tą pupą supa?
Supa mama, tėvelis
Ir vyresnis brolelis.

Tai kiškelis beuodegis
itą pupą supa.
Žiūrėta: 1692 Komentarų (0) Plačiau
   
No Rights Reserved 2018