*
NavigacijaŽaidimai
Meniu
Pagrindinis » Šventėms » VELYKOS (daug sveikinimu)
VELYKOS (daug sveikinimu)
Bendra informacija:

Kategorija: Šventėms
Kalba: Lietuvių
Aprašymas:
VELYKOS (daug sveikinimu)


Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies.Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!Velykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim..Aš - Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Su �v. Velykom!
Tegul Velykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su �v. VelykomVelykų bobutė po miestą skrajoja
Ridena ji margučių šimtą,
Velykų rytas - už lango švinta!Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!
Suskambo Velykų varpai sidariniai -
�viesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, o sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su šv. Velykom!�v. Velykų proga norėčiau palinkėti daug laimės, kurios trūksta, džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga.
Linksmų svenčių.
Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su �ventom Velykom sveikiname Jus!
Bėga zuikis per laukus,
Kiaušiniais daužo grumstelius,
Jei kiaušiniai sveiki bus,
Tai velykos linksmos bus..
Kas čia daros? Kas čia daros?
Visi šaukia - kiaušų balius.
Rieda kiaušius su kiaušiukais
Ir juos vejasi viščiukas.
Su šventėm!
Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.
Pavasarinis vėjas mums atnešė nuostabę šventę - Velykas. Tad lai ši šventė dovanoja tau gražiausius gėlių žiedlapius, šilčiausią saulės šilumą ir krištolinį lietų..Juk dovanos pavasaris gegužę,
Sugrįš vėl paukščiai,
Sužydės žiedai..
Tegul �v. Velykų varpo dūžiai
�irdy palieka laimę amžinai..
Su �v. Velykom!Alia liuje alia liuje,
Jau Velykos netoli.
Alia liuja alia liuje,
Susitikime visi.
Zuikis miega su Zuikiene, bet sapnuoja jis Lokienę. Muistos zuikis, šokinėja jaučia kiaušiai ridinėja. Čiupt už klyno, o brolyti abu kiaušiai nudažyti! Su Velykomis
au margučiai nuriedėjo nuo Vėlykų stalo
Ir vaikučiai pabiručiai renkasi prie stalo
Jie pasveikins Jėzu Kristų su gražiu pavasariu
Ir iteiks jam gražią dovaną
Laimės, džiaugsmo,-daug draugų
Iš visos širdies linkiu.
Mušk kiaušinį, mušk kaimyną,
tik nemuški jam į klyną,
jo kiaušiniai ne margi,
rimtam darbui jie skirti.
Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką.
Ankstyvą rytmetį per jį Prisikėlimo saulė teka.
Su �V. Velykom!Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
Su �v. Velykom!�ventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia..
�ventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.Per pievą, per lauką, per ošiančią girią,
Velykos kaip paukštė giedodama skris,
Ir visa, ir visa kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims..
Girtutis zuikutis ridena baranką.
Velykų bobutė atbėga su bonka.
�iandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną.
Su �v. Velykom!
Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai
ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių,
o į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą:
Pabuskime visi, prikelkim sielas, Vien meilei,
laimei būkim atviri - Paspauskime rankas,
užmirškim gėlą.Saulė šviečia, gamta bunda,
tai Velykos atidunda.
Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės.
Su šv.Velykom!
Gaivi, lyg pavasario vėjas,
Alsuojanti meilės dvasia,
�viesiausioji šventė artėja
Pasveikinkim ją mintyse,
Sudėkim į maldą karščiausią
Plakimą kiekvieno širdies,
Su Jėzum kartu prisikelkim,
Ir sielas palaima užlies..
Su �v. Velykom!
Prisikėlimo rytas - pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams - Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu tave su šv.Velykom!
Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.
Su �v. Velykom!�ią skaisčią pavasario dieną dovanoju Velykų margutį, dar pridedu kvapą purienų ir neblėstančios meilės truputį!
Su saulės spinduliu pirmuoju,
Su džiaugsmo šypsenom veiduos
Velykų rytmetį ankstyvą
Suklupsime šventos maldos,
Kurią kuždės ne lūpos.
�irdys Žodžius švenčiausius atkartos!
Laimingi būkite sulaukę
Prisikėlimo valandos!
Kadagys žaliuoja,
�viečia saulė skaisčiai,
Lyg auksinės gėlės
Spindi velykaičiai.
Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys -
Juos saugotų, globotų, neapleistų.
Su �v. Velykom!
Margas margas margučiukas,
Drūtas mielas smailučiukas,
Pokšt per galvą per abu,
Barkšt į kaktą nėr lygių.
Su šv.Velykomis!�ventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia..
�ventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.
Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam,
kad gyventų žmogus,
kad lemtį galetų pakelti,
sunkumams kad būt pakantus.
Su šv.Velykomis!Viltis iš naujo bunda, šyla,
Ramybė beldžias į namus.
Velykų šventė jau prabilo
Ir laimina kiekvieną - mus visus..
Saulės zuikučių, gražių margučių,
pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo,
ryto rasos, pavasarinės aušros..
Su �v. Velykom!Vėl dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis.
Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikelė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda..
Dovanoju tau margutį, kad saulė šviestų, kad visos bėdos išsilakstytų, vien tik laimė pasiliktų. su �v. Velykom!
Kad velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su �v. Velykom!
Ateis Velykų metas ir pievos sužaliuos, išlįs is krūmų elnias ir kiau*ais pamojuos. Su �v.Velykom!Nerimuosiu as eilučių,
Nes nemoku to daryt.
Tau linkiu skanių margučių,
Tą galiu aš pasakyt!
Su. �v Velykom!
Tegu �v. Velykos ateina su dideliu džiaugsmu ir virpesiu širdy. Lai kiekvienas margutis atridena po siurprizą, kurio lauki!
Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę � šventas Velykas. �viesos tavo namams, skaidrumo tavo mintims, gėrio ir grožio tavo darbams!
Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
Per �v. Velykas suskamba Prisikėlimo varpai ir gamta pabunda, tad neliūdėkime per Velykas - linksminkimės!
Tai kas, kad pievose nei pienių nei žvangučių, tegul žydės šimtai linksmų margučių...
Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims...Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus. Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo. Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.
Sveikiname su šv. Velykomis. Linkime kietų kiaušinių ir puikaus savaitgalio!
Sveikiname Jus su šv. Velykom! Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.
Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jus žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Vis šilčiau mus sveikina saulė,
Greitai ties žalią ranką beržai,
Moja parskrendančios gervės,
Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai...
Tai kas kad pievose nei pienių , nei žvangučių...
Tegul žydi jose šimtai margučių!
Ir su margučiais, su šv. Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

  • Jei stringa, neįšeina pažiūrėti - spausk čia <---

  • Informacija
    Mielas klausytojau. Tu čia esi kaip neregistruotas vartotojas.
    Mes siūlome tau užsiregistruoti arba tiesiog prisijungti naudojant savo prisijungimo duomenis, tam, kad galėtum įkelti bei komentuoti norimas naujienas.
       
    No Rights Reserved 2018